Weki international trade co.,ltd

Weki international trade co.,ltd

Địa chỉ: Số 228 đường B niệm, quận Songjang Thượng Hải Trung Quốc
Thời gian làm việc: 9:00-18:00 (Hiện Bắc Kinh)
Điện thoại: 0086-21-59176316 (Thời gian làm việc)   
0086-21-59176316 (Nonworking thời gian)
Fax: 0086-21-59176316
Địa chỉ liên hệ : Mr. Jason (Weki international trade co.,ltd) Lân đăng nhập cuôi: giờ 55 từ phút cách đây
Skype : jason@wekipart.com
Thư điện tử : market@wekipart.com
Liên hệ với Nhà cung cấp
Thay đổi ngôn ngữ

Select Language